STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dniem 1 stycznia 2020 następuje włączenie Wydziału Nauk o Środowisku w strukturę Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 1 stycznia tworzymy jeden Wydział, Wydział Geoinżynierii.
Treść zarządzenia dostępna tu
Zmiany, które nastąpiły są przede wszystkim następstwem Ustawy 2.0 oraz redukcją liczby dyscyplin naukowych.

Informujemy jednocześnie, że telefony kontaktowe pozostają bez zmian.