STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Studia i praktyki za granicą – ERASMUS+

Drodzy studenci, rekrutacja do programu Erasmus+ otwarta!
28.02.2020 – zakończenie rekrutacji na studia!
20.03.2020 – zakończenie rekrutacji na praktyki!

Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu
Magdalena Zielińska, koordynator programu Erasmus+
magdalena.zielinska@uwm.edu.pl