STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Opiekunowie lat

Opiekunowie lat

OPIEKUNOWIE LAT W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Opiekun roku udziela studentom pomocy, rady i konsultacji w sprawach związanych z ich problemami dydaktycznymi i socjalnymi, a także opiniuje, na prośbę studenta lub na wniosek dziekana indywidualne sprawy związane z tokiem studiów.

1. Gospodarowanie zasobami wodnymi

 • IV rok (I stopnia) - dr hab. Mirosław Grzybowski, prof. UWM
  ul. Oczapowskiego 5 p. 317, kontakt: grzybomi@uwm.edu.pl; tel. 89 523 37 42

2. Inżynieria środowiska

 • I rok (I stopnia studia stacjonarne oraz 1 rok II stopnia niestacjonarne) dr inż. Michał Łopata 
  ul. Prawocheńskiego 1 p. 19, kontakt: michal.lopata@uwm.edu.pl; tel. 89 523 37 04
 • II rok (I stopnia studia stacjonarne oraz 1 rok II stopnia niestacjonarne) dr hab. inż. Renata Augustyniak
  ul. Prawocheńskiego 1 p. 38, kontakt: rbrzoza@uwm.edu.pl; tel. 89 523 37 24
 • III rok (I stopnia studia stacjonarne i 2 rok II stopnia studia niestacjonarne) - dr inż. Izabela Wysocka
  ul. Warszawska 117 p. 112, kontakt: iwysocka@uwm.edu.pl; tel. 89 523 42 13
 • IV rok (I stopnia studia stacjonarne) - dr inż. Anna Nowicka, dr inż. Tomasz Jóźwiak
  ul. Warszawska 117 p. 103, kontakt: anna.grala@uwm.edu.pl; tel. 89 524 32 35
  , ul. Warszawska 117 p. 105, kontakt: tomasz.jozwiak@uwm.edu.pl; tel. 89 523 45 23
 • I rok (II stopnia, sem. 1 letni) - dr inż. Anna Nowicka, dr inż. Tomasz Jóźwiak
  ul. Warszawska 117 p. 103, kontakt: anna.grala@uwm.edu.pl; tel. 89 524 32 35, ul. Warszawska 117 p. 105, kontakt: tomasz.jozwiak@uwm.edu.pl; tel. 89 523 45 23
 • I rok (II stopnia sem. 2 zimowy) -  dr inż. Adam Drzewicki
  ul. Oczapowskiego 5 p. 320, kontakt: adam.drzewicki@uwm.edu.pl; tel. 89 524 51 07

 

 3. Turystyka i rekreacja 

 • I rok (I stopnia) - mgr Emil Andrzej Karpiński
  ul. Oczapowskiego 5 p. 311, kontakt: emil.karpinski@uwm.edu.pl; tel. 89 523 34 19
 • II rok (I stopnia) - mgr Joanna Bukowska
  ul. Oczapowskiego 5 p. 311, kontakt: joanna.bukowska@uwm.edu.pl; tel. 89 523 34 19
 • III rok (I stopnia) - dr Grzegorz Bielec
  ul. Oczapowskiego 5 p. 333, kontakt: grzegorz.bielec@uwm.edu.pl; tel. 89 523 33 88
 • I rok (II stopnia) - dr Jarosław Klimczak
  ul. Oczapowskiego 5 p. 339, kontakt: jaroslaw.klimczak@uwm.edu.pl; tel. 89 523 34 56
 • II rok (II stopnia)  dr hab. inż. Krzysztof Kupren, prof. UWM
  ul. Oczapowskiego 5 p. 361, kontakt: krzysztof.kupren@uwm.edu.pl; tel. 89 524 56 04