STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Program Mobilności Studentów i Doktorantów "MOST"

Strona internetowa programu MOST

Krajowe programy mobilności studentów

MOST to program mobilności studentów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od formy studiów. Uczestniczką/Uczestnikiem Programu może zostać:

  • studentka/student po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
  • studentka/student po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia;
  • studentka/student po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:

  • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
  • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na www.most.amu.edu.pl

Uczelniany Koordynator MOST:

Lucyna Sokołowska

Biuro ds. Studenckich
tel./fax: 89 523-34-23
e-mail: l.sokolowska@uwm.edu.pl
pok. 1C - Rektorat

Każdy uczestnik programu MOST ma możliwość skorzystania z oferty domów studenckich naszej uczelni http://www.uwm.edu.pl/studenci/krajowe-programy-mobilnosci-studentow