STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Studenci niepełnosprawni

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105
10-719 Olsztyn
tel.: 89/ 523 38 66
fax: 89/ 523 38 60
e-mail: bon@uwm.edu.pl
Skype: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

 

Kierownik

Andrzej Prószyński
ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105
e-mail: andrzej.proszynski@uwm.edu.pl
tel./fax. 89/ 523 38 60

Konsultant ds. Osób Niepełnosprawnych

Dorota Filip
referent
ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105
e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl

 

Małgorzata Mickiewicz
referent - kształcenie osób głuchych i słabosłyszących
ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/106
e-mail: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl

 

Barbara Parda
starszy specjalista
ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/106
tel.: 89/ 523 38 66
e-mail: barbara.parda@uwm.edu.pl

 

Dorota Opolska
specjalista, doradca zawodowy
ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/106
tel.: 89/ 523 38 66
e-mail: dorota.opolska@uwm.edu.pl

Opiekun Wydziałowy

dr inż. Michał Łopata
adiunkt, Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska
ul . Prawocheńskiego 1 p. 19
Kontakt: 89 523 37 04, 512 311 756, michal.lopata@uwm.edu.pl

Szczegółowe informacje dla studentów niepełnosprawnych znajdują sie an stronie internetowej : http://www.uwm.edu.pl/bon/

 

Wypożyczalnia sprzętu

Niepełnosprawni studenci UWM  mogą bezpłatnie wypożyczyć elektroniczne urządzenia przenośne. Warunkiem wypożyczenia dostępnego sprzętu jest wypełnienie wniosku i dostarczenie go wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności do Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych.

Więcej informacji:
http://wpia.uwm.edu.pl/projektwpia/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=12&Itemid=18
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B45Rl0vF3CGFMTJjMmNjZDAtNGI0ZS00NGU5LWFhMzAtYTUyYTc1ODU0YWY2&hl=en

Pobierz formularz wniosku.

3) Asystent Studenta Niepełnosprawnego

W ramach Projektu „Wzmocnienie Potencjału Dydaktycznego UWM w Olsztynie” niepełnosprawni studenci mają możliwość ubiegania się o przyznanie Asystenta Studenta Niepełnosprawnego. Zainteresowani proszeni są o wypełnienie wniosku i dostarczenie go wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności do Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych.

Pobierz formularz wniosku.