STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Zapisy na przedmioty modułowe

Zasady realizacji zajęć z przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego dla studentów w UWM w Olsztynie w semestrze zimowymw roku akademickim 2017/2018

W semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018obowiązuje zasada elektronicznych zapisów na lektoraty, zajęcia z wychowania fizycznego oraz na przedmioty realizowane w ramach modułu ogólnouczelnianego, w aplikacji UL w systemie USOS.
Zapisy na ww. przedmioty mogą być dokonywane wyłącznie przy zastosowaniu indywidualnego loginu i hasła.

Lektoraty - zasady realizacji zajęć

Lektoraty - oferta

Wykaz certyfikatów i dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego


Wychowanie fizyczne - zasady realizacji zajęć

Wychowanie fizyczne - oferta

Przedmioty - moduł ogólnouczelniany - zasady realizacji zajęć

Harmonogram realizcji przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego

 

Grupy lektorskie dla studentów z niepełnosprawnościami

Szanowni Studenci,

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Studium Języków Obcych informuje, iż do dn. 10.11.2017 r. można składać wnioski o włączenie do specjalistycznych grup lektorskich, które dostosowane są do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami.

Harmonogram pracy grup specjalistycznych pracujących w semestrze zimowym 2017/2018.

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku przy ul. Obrońców Tobruku 3.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z BON.

Osoba do kontaktu:

Dorota Filip

Tel. (089) 523 38 66

e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl