STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Samorząd Studencki

Na każdym wydziale UWM w Olsztynie działają Wydziałowe Samorządy Studenckie czyli RWSS`y (RADY WYDZIAŁOWE SAMORZĄDU STUDENCKIEGO). I nie inaczej jest u nas. Do RWSS może należeć każdy student naszego Wydziału, jednak głównymi przedstawicielami i reprezentantami studentów, posiadającymi czynne prawo głosu są starości i wicestarości wszystkich lat, poziomów kształcenia i kierunków studiów. To Oni wybierają skład Prezydium RWSS, które jest główną jednostką organizacyjną oraz decyzyjną.
Podstawowym zadaniem RWSS`u jest oczywiście dbanie o interesy studentów - Wasze sprawy - związane m.in. ze studiowaniem na naszym Wydziale, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz kreowanie życia kulturalnego i sportowego poprzez organizowanie różnego rodzaju akcji oraz imprez.

CO ROKU SAMORZĄD WYDZIAŁOWY PRZYGOTOWUJE:

 • Otrzęsiny Wydziałowe studentów pierwszego roku
 • Zbiórkę Mikołajkową na rzecz Domu Dziecka we Fromborku
 • Wigilię Wydziałową
 • Wybory Belfra UWM
 • Dni Otwarte UWM
 • wydarzenia związane z Kortowiadą (m.in. Parada Wydziałów, Wybory Miss wenus, Bój Wydziałów, Wystrój Akademików, przygotowanie koszulki wydziałowej i inne)
 • Zawody Wędkarskie o Puchar Dziekana WNoŚ
 • różnego rodzaju imprezy i wydarzenia okolicznościowe.

Ponadto, jako Samorząd działamy w wielu oficjalnych strukturach Wydziału i Uczelni. Reprezentując Was dbamy o sprawy ważne dla studentów, pracowników i Wydziału.
Mamy swoich przedstawicieli między innymi w:

 • RADZIE WYDZIAŁU, która jest głównym organem decydującym o losach Wydziału Wydziałowej Komisji Stypendialnej, na której rozpatrywane są Wasze wnioski o stypendia oraz zapomogi
 • Uczelnianej Odwoławczej Komisji StypendialneJ, na której rozpatrywane są odwołania wnoszone przez studentów na decyzje WKS oraz wnioski o stypendia sportowe i naukowe
 • WYDZIAŁOWEJ KOMISJI PROGRAMOWEJ, której głównym zadaniem jest tworzenie i doskonalenie programów studiów
 • WYDZIAŁOWEJ KOMISJI OCENIAJĄCEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH (jak sama nazwa wskazuje ;)
 • SENACIE UWM,który jest najwyższym organem kolegialnym na Uczelni różnego rodzaju Komisjach Senackich (jest ich wiele!)
 • RADZIE UCZELNIANEJ SAMORZĄDU STUDENCKIEGO, która jest główną strukturą organizacyjną działalności studenckiej na naszej Uczelni.

Co ważne, opiniujemy dokumenty i akty prawne dotyczące studentów i studiów. Jak to widać, działamy na wielu płaszczyznach i w różnych sektorach.

Jeżeli masz jakiś problem, albo narodził Ci się w głowie ciekawy pomysł, który moglibyśmy wspólnie zrealizować zapraszamy do nas.

Chcesz być na bieżąco z wydarzeniami oraz imprezami, które dzieją się na naszym Wydziale i Uczelni, koniecznie śledź stronę naszego Samorządu Wydziałowego na Facebook-u. Znajdziesz tam również wiele cennych i przydatnych informacji.

Zapraszamy na: https://www.facebook.com/rwss.wnos/