STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Baza dydaktyczno-naukowa

Wydział Nauk o Środowisku dysponuje bazą lokalową o ogólnej powierzchni niemal 10 tys. m2. W użytkowaniu Wydziału znajdują się: Przystań Rybacka nad jeziorem Kortowskim, Terenowa Pracownia Rybacka nad jeziorem Mutek, Łowisko wędkarskie, 2 jeziora doświadczalne - Kortowskie i Starodworskie, polder Sątopy-Samulewo oraz 5 obiektów budowlanych, w tym nowoczesny, oddany do użytku w lutym 2012 r., obiekt dydaktyczno naukowy - Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej.

Wszystkie obiekty naukowo-dydaktyczne Wydziału Nauk o Środowisku zlokalizowane są w Kortowie. Obok typowych sal audytoryjnych i seminaryjnych Wydział posiada także sale laboratoryjno-audytoryjne, w których odbywają się ćwiczenia, seminaria oraz wykłady dla małych grup studenckich (np. z przedmiotów do wyboru).

Kluczowe znaczenie w procesie dydaktycznym pełnią istniejące na Wydziale laboratoria, sale technologiczne oraz pracownie i laboratoria badawcze, służące pracownikom i dyplomantom. Są one wyposażone w najnowocześniejszą, często unikatową aparaturę. Wydział korzysta także z sal udostępnianych przez inne wydziały Uniwersytetu oraz z obiektów ogólnouczelnianych, głównie sal wykładowych (w tym jedna na 220 miejsc). Wyposażenie sal wykładowych, audytoryjnych i laboratoriów spełnia standardy dla pomieszczeń przeznaczonych do realizacji procesu dydaktycznego. Duże sale wykładowe wyposażone są w rzutniki multimedialne i komputery, mikrofony i ekrany oraz uzupełniająco w rzutniki tekstu. W zestaw rzutnik multimedialny + komputer, rzutniki tekstu wyposażona jest również większość sal audytoryjnych, będących w dyspozycji poszczególnych jednostek organizacyjnych Wydziału.

Oprócz sal audytoryjnych, laboratoriów i pracowni Wydział posiada 3 dobrze wyposażone pracownie internetowe oraz ogólnie dostępną Wydziałową Kafejkę Internetową. Godny uwagi jest również dostęp do Internetu w skali Uczelni - w Czytelni Internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej, a także ogólnodostępnych pracowniach Wydziału Matematyki i Informatyki, Regionalnego Centrum Informatycznego. W bezpłatne (dla studentów) łącza internetowe wyposażone są wszystkie domy studenckie.

Chlubą Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest Biblioteka - ogólnouczelniana jednostka organizacyjna o zadaniach dydaktycznych, usługowych i naukowych. Pełni również funkcję ogólnodostępnej biblioteki naukowej, służącej mieszkańcom miasta, regionu i kraju.

Uczelnia dysponuje 4300 miejscami w 13 domach studenckich. Większość akademików ma pokoje dwu- i trzyosobowe. Osiedle mieszkaniowe - 10 domów studenckich zlokalizowanych jest w kampusie kortowskim. Bliskość jeziora, obfitość zieleni sprawiają, iż osiedle mieszkaniowe w Kortowie posiada wysokie walory ekologiczne. Pozostałe 3 domy studenckie znajdują się w centrum miasta. Studenci Wydziału Nauk o Środowisku i mieszkają głównie w DS-4, położonym w centrum kampusu.

Na terenie miasteczka akademickiego funkcjonuje stołówka akademicka KUŹNIA SMAKÓW - o łącznej liczbie 680 miejsc konsumpcyjnych oraz sieć sklepów spożywczo-przemysłowych, poczta, bankomaty, księgarnie, bary szybkiej obsługi. W chwilach wolnych od zajęć studenci mogą spędzać czas w klubach studenckich, prowadzących działalność konsumpcyjno-rozrywkową.

Wspaniała lokalizacja miasteczka studenckiego a także zaplecze sportowo-rekreacyjne stwarzają bardzo dobre warunki do uprawiania wielu dyscyplin sportowych, takich jak: tenis, żeglarstwo i inne sporty wodne, siatkówka, koszykówka, piłka nożna, lekkoatletyka, jazda konna.

Wspomnianą bazę stanowi szereg wielofunkcyjnych obiektów sportowych, z których jako najważniejsze należy wymienić: Halę Sportową w Kortowie (duża i mała sala sportowa, 2 siłownie), Halę Sportową przy ul. Pana Tadeusza (duża i mała sala sportowa, 1 siłownia), Salę Gimnastyczną przy ul. Żołnierskiej (1 siłownia), Kompleks Sportowy w Kortowie (2 stadiony z zapleczem), Przystań Żeglarską nad Jez. Kortowskim, Ośrodek Jeździecki. W roku 2012 oddano do użytku nowoczesną pływalnię.

Serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej Galerii, a przekonacie się Państwo w jak doskonałych warunkach studiujemy i pracujemy!

Krystyna Demska-Zakęś