STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Oferta kształcenia

Studia stacjonarne i niestacjonarne - rok akademicki 2019/2020

KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Studia pierwszego stopnia - inżynierskie

7 sem.

inżynieria komunalna

7 sem.

EnvironmentalEngineering
(oferta w języku angielskim)

Studia drugiego stopnia - magisterskie

3 sem.

inżynieria sanitarna i wodna

inżynieria ekologiczna

Environmental Biotechnology
(oferta w języku angielskim)
Process Engineering and Environmental Protection
(oferta w języku angielskim)
Biotechnology
(oferta w języku angielskim)

Studia drugiego stopnia - magisterskie(niestacjonarne)

4 sem.

Inżynieria sanitarna i wodna

KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

Studia pierwszego stopnia - licencjackie

6 sem.

turystyka i rekreacja

Studia drugiego stopnia - magisterskie

4 sem.

turystyka i rekreacja