STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Programy studiów

Kierunki studiów realizowane na Wydziale Nauk o Środowisku reprezentują interdyscyplinarne dziedziny nauki. Programy studiów są więc niesłychanie urozmaicone; zagadnienia m.in. z biologii, ekologii przeplatają się z technicznymi, ekonomicznymi, prawnymi. 

Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia:

Program studiów stacjonarnych drugiego stopnia:

 

Program studiów niestacjonarnych drugiego stopnia: